“20 χρόνια, 6 μήνες, 2 εβδομάδες στην ελίτ. 7.504 μέρες που ο νεαρός έγινε θρύλος”