30 Μαρτίου 1926: Όταν συντάχθηκε το πρωτόκολλο ιδρύσεως του ΠΑΟΚ

Η σημερινή ημέρα έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ΠΑΟΚ, καθώς τέτοια μέρα το 1926 υπογράφηκε το πρωτόκολλο ιδρύσεως του τότε νέου «ποδοσφαιρικού και Αθλητικού Σωματείου υπό την επωνυμίαν «Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών»».

Ιστορική μέρα για τον ΠΑΟΚ σήμερα, 30 Μαρτίου, καθώς πήρε σάρκα και οστά ένα όνειρο για έναν σύλλογο με το πρώτο καταστατικό της ομάδας να υπογράφεται και από τότε γράφτηκε ιστορία…

Σαν σήμερα το 1926 συγκεντρώθηκαν στη Λέσχη Κωνσταντινουπολιτών οι Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης, Κωνσταντίνος Κοεμτζόπουλος, Κωνσταντίνος Κρητικός, Μιχάλης Θεοδοσιάδης, Ιωακείμ Ιωακειμόπουλος, Αριστόδημος Δημητριάδης, Αλέξανδρος Αγγελόπουλος και Μενέλαος Τσούλκας και υπέγραψαν το πρωτόκολλο ιδρύσεως του νέου «ποδοσφαιρικού και Αθλητικού Σωματείου υπό την επωνυμίαν «Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών»» όπως αναφέρεται και στο σχετικό έγγραφο, προκειμένου οι διαδικασίες να πάρουν επίσημο χαρακτήρα.

Στις 5 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση, στην οποία πήραν μέρος και οι ποδοσφαιριστές της ομάδας, ενώ στις 10 Απριλίου υπογράφηκε από τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΟΚ η αίτηση αναγνώρισης του συλλόγου στο Πρωτοδικείο. Δέκα ημέρες αργότερα, στις 20 Απριλίου 1926 το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με την απόφαση αριθμό 822 αναγνώρισε και επίσημα τον ΠΑΟΚ.

«Εν Θεσσαλονίκη σήμερον τη τριακοστή του Μηνός Μαρτίου του χιλιοστού εννεακοσιοστού εικοστού έκτου έτους οι κάτωθι υπογεγραμμένοι Τρ. Τριανταφυλλίδης, Κ. Κοεμτζόπουλος, Κ. Κρητικός, Μ. Θεοδοσιάδης, Ιωακείμ Ιωακειμόπουλος, Αρ. Δημητριάδης, Α. Αγγελόπουλος, και Μεν. Τσούλκας, συνελθόντες εν τω καταστήματι της Λέσχης Κων/πολιτών περί ώραν 9 μ.μ. απεφασίσαμεν ομοφώνως την ίδρυσιν ποδοσφαιρικού και Αθλητικού Σωματείου υπό την επωνυμίαν «Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κων/πολιτών» και διά μυστικής ψηφοφορίας εξελέξαμεν ως συντακτικήν επιτροπήν του Καταστατικού τους κ.κ. Κ. Κοεμτζόπουλον, Κ. Κρητικόν και Μ. Τσούλκαν.

Εφ’ ό και συνετάχθη το παρόν.

Εν Θεσσαλονίκη, τη 30ή Μαρτίου 1926

Μ. Θεοδοσιάδης

Α. Δημητριάδης

Α. Αγγελόπουλος

Ι. Ιωακειμόπουλος

Κ. Κρητικός

Τ. Τριανταφυλλίδης

Κ. Κοεμτζόπουλος

Μ. Τσούλκας»,

αναφέρει το πρώτο καταστατικό του ΠΑΟΚ και μετά από λίγες μέρες ακολούθησε και η επίσημη αναγνώριση του συλλόγου από το Πρωτοδικείο.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy