Κυριάκος:«Να’ναι ο τελευταίος τελικός-παρωδία, δεν τιμάει κανέναν που γίνεται με αυτές τις συνθήκες»