Συζητήθηκαν από την ΕΕΑ οι υποθέσεις, δόθηκε προθεσμία στην ΚΑΕ μέχρι τη Δευτέρα για κατάθεση υπομνημάτων.