Οι δέκα πιο High-tech περιζήτητες δουλειές του πλανήτη

Το επαγγελματικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης LinkedIn, συγκέντρωσε και ανέλυσε δισεκατομμύρια δεδομένα και κατέληξε στις δέκα πιο περιζήτητες ειδικότητες παγκοσμίως.

Σύμφωνα με την έρευνα υπάρχουν δεξιότητες που ζητούνται επί δύο χρόνια και μετά εμφανίζεται ανάγκη για άλλες. Ειδικά, όμως, για προσόντα που σχετίζονται με την τεχνολογία, η ζήτηση δεν αλλάζει και θα εξακολουθήσει να υφίσταται και στο μέλλον.

Δες λοιπόν, ποιους επαγγελματίες χρειάζονται περισσότερο οι επιχειρήσεις σε κάθε τομέα οικονομικής δραστηριότητας:

1. Στην τεχνολογία του Cloud (διαδικτυακή κεντρική διάθεση υπολογστικών πόρων)

2. Στην εις βάθος αναζήτηση και ανάλυση στατιστικών δεδομένων.

3. Στην ανάπτυξη τεχνολογίας κινητών συσκευών.

4. Στη διαχείριση συστημάτων αποθήκευσης δεδομένων.

5. Στον σχεδιασμό περιβάλλοντος διάδρασης με χρήστη.

6. Στην ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών.

7. Στην ενσωμάτωση των κατανεμημένων λογισμικών μεταξύ πελατών και διακομιστών.

8. Στον σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του Διαδικτύου και στην ανάπτυξη πλαισίων.

9. Στον σχεδιασμό αλγορίθμων.

10. Στην ανάπτυξη της γλώσσας προγραμματισμού Java.

Συνεπώς, είναι φανερό ότι τα δημοφιλέστερα επαγγέλματα σχετίζονται με την υψηλή τεχνολογία, το υπολογιστικό νέφος, την ασφάλεια δεδομένων και δικτύων και τον σχεδιασμό αλγορίθμων και αρχιτεκτονικής διαδικτύου.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy