Πόσο σεξ θα κάνεις σε όλη τη ζωή σου;

Η επιστήμη έθεσε επί του μικροσκοπίου την μεγαλύτερη απόλαυση για να σου αποκαλύψει πόσο σεξ θα κάνεις σε όλη σου τη ζωή.

Βρετανική έρευνα απέδειξε  οι άνθρωποι που έχουν προσδόκιμο ζωής τα 83 χρόνια θα κάνουν 5.778 φορές σεξ. Αριθμός που μεταφράζεται σε δύο φορές την εβδομάδα σεξ από τα 18 σου χρόνια και για το υπόλοιπο της ζωής σου.

Παλαιότερη όμως είχεε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το χρονικό διάστημα της ζωής σου που περνάς κάνοντας σεξ είναι 117 ημέρες. Δηλαδή, μόλις το 0,45% της συνολικής ύπαρξής σου.