Συνάντηση για τη Νέα Τούμπα

Μέσα στον Νοέμβριο είχαν δημιουργηθεί δύο ομάδες εργασίας, μία από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και μία από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, προκειμένου μαζί με ανθρώπους του ΠΑΟΚ να τρέξουν τα θέματα για την ανέγερση της Νέας Τούμπας.

Σήμερα (7/12) στις 10:00 στην Τούμπα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη σύσκεψη αυτών των επιτροπών.

Ήδη από τον Οκτώβριο έχει ψηφιστεί και το σχετικό νομοσχέδιο που άνοιγε τον δρόμο για να προχωρήσει το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ.

Η αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας αποτελείται από τους:

***Νικόλαο Ιωάννου (Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας).

***Κωνσταντίνο Μπέφα (Επιστημονικός Συνεργάτης σε θέματα ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας).

***Χρήστο Κραβαρίτη (Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας).

***Σάββα Λαδόπουλο (Προϊστάμενος του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας).

***Χρήστο Κοτρίδη (Νομικός Σύμβουλος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας).

Αντίστοιχα την επιτροπή του Δήμου Θεσσαλονίκης αποτελούν οι:

***Κωνσταντίνος Μπελιµπασάκης (Προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

***Παρασκευή Φαρµάκη (Υπάλληλος στο Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών της ∆ιεύθυνσης ∆όµησης και Πολεοδοµικών Εφαρµογών)

***Άννα ∆ηµούλη (Υπάλληλος στο Τµήµα Αστικού Σχεδιασµού της ∆ιεύθυνσης Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών Μελετών)

***Δημήτριος Σωτηριάδης (Αναπληρωτής Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Αστικού Περιβάλλοντος).