Τα πρώτα έργα που θα γίνουν στην Τούμπα για το νέο γήπεδο

Σε εργασίες που θα αναβαθμίσουν την γενικότερη περιοχή της Τούμπας και θα διευκολύνουν την καθημερινότητα των κατοίκων της εστιάζει το ειδικό χωρικό σχέδιο του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ.

Η εισήγηση που έχει γίνει από την αρμόδια επιτροπή αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, βολικές προς την πόλη, αλλά και τις λιγότερο χρονοβόρες, ώστε να εξοικονομηθεί χρόνος τόσο γραφειοκρατικά, όσο και στην υλοποίησή τους.

Tα έργα αυτά κινούνται σε δύο βασικούς άξονες.

Την πεζοδρόμηση στο κομμάτι της Κλεάνθους από τη Μικράς Ασίας έως τη Λαμπράκη και από τη Μικράς Ασίας ως το ύψος της θύρας 5, που θα οδηγήσει στη μετατόπιση της κυκλοφορίας των οχημάτων σε παρακείμενους δρόμους.

Επιπλέον, στη διαμόρφωση μεγάλου υπαίθριου πάρκινγκ στην πλευρά των σχολείων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της UEFA.

Να σημειωθεί πως απορρίφθηκε η ιδέα για υπογειοποίηση, αφού αποτελεί διαδικασία που θα απαιτούσε επιπλέον χρόνο και κόστος.

Οι προτάσεις αυτές αναμένεται να προωθηθούν στα αρμόδια υπουργεία. Μόλις εγκριθούν, θα ανατεθεί σε αρχιτεκτονικό γραφείο ο σχεδιασμός του νέου γηπέδου, για να αποφασιστεί η χωρητικότητά του και οι κανόνες δόμησης.